Program-program yang ditawarkan di bawah Fakulti Perubatan & Kesihatan Pertahanan adalah seperti berikut:

i ) Ijazah Doktor Perubatan (MD)

ii) Ijazah Sarjana Kesihatan Awam (Pertahanan & Keselamatan)