PENDAFTARAN HARTA INTELEK TAHUN 2021

Harta intelek merupakan hasil ciptaan daya fikiran manusia yang membawa kemajuan dan kesenangan kepada masyarakat umum. Hasil ciptaan dan penyelidikan yang praktikal dan berkesan dapat meningkatkan mutu dan mempelbagaikan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Oleh itu,perlindungan serta pembangunan harta intelek yang baik merupakan pemangkin untuk memperkukuhkan kegiatan penyelidikan dan pembangunan di UPNM.

Pada tahun 2021, sebanyak 55 Harta Intelek telah Berjaya didaftarkan. Antara jenis harta intelek yang Berjaya didaftarkan adalah paten, pembaharuan utiliti , hak cipta dan cap dagang.