1. Unit Integriti UPNM ditubuh berdasarkan kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2013.

2. Selaras dengan itu, UPNM telah menubuhkan Unit Integriti pada tahun 2014 dan diletakkan di bawah Jabatan Pendaftar.

3. Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti (LPU) kali ke-21, Bil.2/2015 yang diadakan pada 29 Mei 2015 telah bersetuju supaya Unit Integriti diletakkan di bawah Pejabat Naib Canselor.