Visi

Menjadi Jabatan yang unggul dalam menerajui perkhidmatan dan pembangunan pelajar untuk melahirkan "Leaders of Character" secara holistik.

Misi

Melahirkan graduan yang berdaya saing dan berintegriti dalam bidang pertahanan yang dapat menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara.