SESI PERBINCANGAN BIDANG TUGAS DAN PROGRAM PUSAT KEPIMPINAN DAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL

BERSAMA PEGAWAI BAHAGIAN HAL EHWAL KORPORAT, JARINGAN INDUSTRI, DAN PERHUBUNGAN ANTARABANGSA

Tarikh: 16 Mac 2021

Tempat: Bilik Mesyuarat BKKPA, Bangunan Canselori