PENYERTAAN STAF PUSAT KEPIMPINAN DAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL

KE ROADSHOW KERTAS PUTIH PERTAHANAN (KPP): 

SESI PENERANGAN DAN DIALOG KPP BERSAMA PELAJAR DAN PENSYARAH IPTA DI KUALA LUMPUR

Tarikh: 28 Jun 2022

Tempat: Hotel Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur