BENGKEL PEMBANGUNAN MODUL KURSUS KEPIMPINAN SIRI 1

(KETUA JABATAN & PENASIHAT AKADEMIK)

Tarikh: 17 Februari 2022 (Khamis)

Tempat: Pusat Marin, UPNM