BENGKEL PEMBANGUNAN MODUL KURSUS KEPIMPINAN SIRI 2

(KETUA JABATAN & PENASIHAT AKADEMIK)

Tarikh: 31 Mac 2022 (Khamis)

Tempat: Pusat Marin, UPNM