OBJEKTIF

Objektif Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BSM) ialah:

 • Mewujudkan sistem pengurusan sumber tenaga manusia yang cekap dan berkesan.
 • Menyediakan staf yang berkelayakan dan terlatih.
 • Menyediakan program latihan dan pembangunan staf yang berkesan.
 • Menyediakan perkhidmatan kemudahan pusat yang berkualiti.
 • Memberikan perkhidmatan penyayang serta mengutamakan kebajikan staf.
 • Peka serta responsif kepada kehendak dan keperluan pengguna.

 

MISI

Misi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) Pejabat Pendaftar adalah mendukung dan merealisasikan misi Jabatan Pendaftar untuk membangun dan mengurus sumber manusia yang terancang selaras dengan keperluan dan misi Universiti.

 

VISI

Visi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) Pejabat Pendaftar  adalah untuk menjadi entiti yang cemerlang dan berkualiti dalam memberikan perkhidmatan sumber manusia yang berkualiti selaras dengan wawasan Universiti.

 

PIAGAM PELANGGAN

Dengan penuh tekad dan iltizam, kami berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk memenuhi kehendak pelanggan seperti mana yang dinyatakan mengikut Piagam Pelanggan setiap unit-unit di bawah Bahagian Sumber Manusia (BSM).

 

Unit-unit Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

 

UNIT PERKHIDMATAN DAN SARAAN (BUKAN AKADEMIK) 

 • Pengurusan cuti ( Cuti Rehat / Cuti Sakit / Cuti Kuarantin / Cuti Haji dan Umrah / Cuti Belajar / Cuti Tanpa Gaji / Cuti Tanpa Rekod / Cuti Bersalin
 • Tuntutan selain tuntutan perubatan ( Semua elaun / Elaun telefon / Elaun Motosikal / Bayaran Badan Profesional )
 • Mengurus pelantikan dan penamatan Jawatan Pentadbiran (Elaun Telefon Jawatan Utama Pentadbiran, Elaun Khas Pentadbiran, Elaun Gantian Kenderaan)
 • Pengurusan maklumat / data staf ( Pengesahan Majikan, kemaskini SMP / Tanggung tugas )
 • Urus Setia Lembaga Pengarah Universiti (LPU)
 • Peminjaman staf ke agensi luar
 • Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LPPT)
 • Bayaran Bonus / Bantuan Khas Kewangan staf bukan akademik
 • Pekeliling / EXCO / LPU yang berkaitan tugas
 • Pergerakan Gaji Tahunan Bukan Akademik
 • Pengesahan Jawatan Bukan Akademik
 • Persaraan ( Pencen Wajib / Pencen Pilihan / Pencen Terbitan / GCR / PTB dan KWSP )
 • Peletakan / Penamatan Staf

 

UNIT PERJAWATAN, PENGAMBILAN & LALUAN KERJAYA (BUKAN AKADEMIK) 

 • Urusan promosi iklan / Pengambilan staf ( Tapisan / IQ Test / Ujian )
 • Temuduga pelantikan (Lantikan tetap / Kontrak / Sambilan / PSH)
 • Pelarasan gaji ( Semakan semula tangga gaji / rayuan pelarasan gaji )
 • Pengisian Waran (Bukan Akademik)
 • Pengurusan maklumat / data staf ( Kemaskini SMP / Penempatan staf bukan akademik )
 • Peminjaman Staf (Bukan Akademik)
 • Membekalkan data MyMOHES
 • Latihan Industri
 • Penyediaan ABM Perjawatan
 • Penyediaan Bajet Defence Emolumen
 • Laluan Kerjaya
 • Penyambungan Kontrak Bukan Akademik

 

UNIT PERKHIDMATAN DAN SARAAN (AKADEMIK)   

 • Pengurusan cuti ( Cuti Rehat / Cuti Sakit / Cuti Kuarantin / Cuti Haji dan Umrah / Cuti Belajar, Post-Doc, Sabatikal / Cuti Tanpa Gaji / Cuti Tanpa Rekod / Cuti Bersalin )
 • Tuntutan selain tuntutan perubatan ( Semua elaun / HPG / Bayaran Badan Profesional )
 • Pengurusan maklumat / data staf ( Pengesahan Majikan, kemaskini SMP / Tanggung tugas )
 • Peminjaman staf ke agensi luar
 • Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LPPT)
 • Bayaran Bonus / Bantuan Khas Kewangan staf akademik
 • Pengesahan Jawatan Akademik
 • Pergerakan Gaji Tahunan Akademik
 • Persaraan ( Pencen Wajib / Pencen Pilihan / Pencen Terbitan / GCR / PTB dan KWSP )
 • Pelantikan / Peminjaman / Penyambungan Kontrak staf tentera dan staf FPKP
 • Penyediaan ABM Perjawatan
 • Penyediaan bagi Bajet Defence Emolumen

 

UNIT PERJAWATAN, PENGAMBILAN & LALUAN KERJAYA (AKADEMIK) 

 
 • Pengurusan cuti ( Cuti Rehat / Cuti Sakit / Cuti Kuarantin / Cuti Haji dan Umrah / Cuti Belajar, Post-Doc, Sabatikal / Cuti Tanpa Gaji / Cuti Tanpa Rekod / Cuti Bersalin )
 • Tuntutan selain tuntutan perubatan ( Semua elaun / HPG / Bayaran Badan Profesional )
 • Pengurusan maklumat / data staf ( Pengesahan Majikan, kemaskini SMP / Tanggung tugas )
 • Peminjaman staf ke agensi luar
 • Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LPPT)
 • Bayaran Bonus / Bantuan Khas Kewangan staf akademik
 • Pengesahan Jawatan Akademik
 • Pergerakan Gaji Tahunan Akademik
 • Persaraan ( Pencen Wajib / Pencen Pilihan / Pencen Terbitan / GCR / PTB dan KWSP )
 • Pelantikan / Peminjaman / Penyambungan Kontrak staf tentera dan staf FPKP
 • Penyediaan ABM Perjawatan
 • Penyediaan bagi Bajet Defence Emolumen