Fungsi Bahagian Pentabiran & Sumber Manusia

 

 • Menyelia Bahagian Khidmat Pengurusan
 • Menyelia Bahagian Kenderaan
 • Penasihatan Pembangunan Sistem SMP
 • Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM)
 • Mengetuai penyediaan bagi Bajet Defence Emolumen
 • Mengetuai perjalanan Pelan Penggantian Kakitangan
 • Menyelaras tuntutan Elaun Lebih Masa staf pelaksana
 • Mengetuai perjalanan Majlis Berbuka Puasa, Majlis Jamuan Hari Raya, Majlis APC
 • Mengetuai Mesyuarat J/K Pelaksana Konvokesyen Jabatan Pendaftar
 • Panel J/K Pengesahan Jawatan Staf Pelaksana
 • Jawatankuasa Sumber Manusia Universiti Awam
 • Mewakili Pendaftar ke Mesyuarat Universiti
 • Pegawai Parlimen UA
 • 'Compentacy Based Talent Management'
 • Setiausaha MBJ
 • Jawatankuasa Perubatan Staf