Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa),
Aras 1, Bangunan Canselori
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Kem Sungai Besi, 57000
Kuala Lumpur


Tel: 03-9051 3421/4604
Fax: 03-9056 5411