• Peningkatan ekonomi ahli melalui projek-projek ekonomi bernilai tinggi.
  • Penekanan kepada peranan koperasi sebagai pemangkin kesejahteraan & kemampanan kualiti hidup ahli.
  • Pemberian Zakat kepada pelajar UPNM dalam kategori asnaf.