Bahawasanya Kami:

 

Warga Universiti Pertahanan Nasional Malaysia

Menunaikan Tanggungjawab Kami

Kepada Agama, Bangsa Dan Negara

Menjunjung Cita-Cita Rukunegara

Berpegang Teguh Kepada Teras

Perkhidmatan Cemerlang

Berikrar Akan

Berusaha Dengan Penuh

Ketekunan Dan Dedikasi,

Ke Arah Meningkatkan

Kualiti Pendidikan Dan Pengurusan

Yang Berkualiti Supaya

Keupayaan Dan Kecemerlangan UPNM

Disegani Dan Dihormati Serta

Berazam Mengekalkan Prestasi

Kecemerlangan Dalam Apa Jua

Bidang Penyelidikan

Sebagai Pemangkin Kepada Industri

Pertahanan Negara

Dalam Mencapai Cita-Cita Dan Wawasan Negara