Sentiasa Menjadi Pusat Rujukan Universiti Dalam Aspek Sistem Pengurusan Kualiti.