PB juga menawarkan program akademik pada peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah. Pelajar yang lulus program ini akan dianugerahkan Sarjana Sains (Pendidikan) atau Doktor Falsafah (Pendidikan). Program akademik ini dikendalikan sepenunhnya dengan Mod Penyelidikan sahaja.

Di antara bidang-bidang kajian yang diselia oleh PB termasuk,

1. Pendidikan Bahasa Inggeris/Bahasa Asing

2. Teknologi Pendidikan

3. Pedagogi Pendidikan

4. Penilaian dan Pengukuran

5. Pembangunan Kurikulum

6. Kesusasteraan Bahasa