Penyampaian Hadiah Pertandingan Menulis Esei Bahasa Inggeris 2015- 13 Januari 2016 - Lestari 4, UPNM

 

 

Taklimat Latihan Industri dan PSM - 4 Februari 2016 - BK2C01, UPNM

Bengkel MUET - 3 Mac 2016 - Dewan Theathrette, Bangunan Lestari, UPNM

 

 

Aktiviti Kursus LFL1251/1252/1151/1152 Bahasa Perancis I & II - 22 Mac 2016- Kolej HELP CAT, Kuala Lumpur

 

 

Bengkel Latihan Industri (Temuduga) - 1 April 2016 - Makmal Audio, Pusat Bahasa

 

 

Forum di Institut Diplomasi dan Perhubungan Luar - 5 April 2016 - Institut Diplomasi dan Perhubungan Luar, Kuala Lumpur

 

 

Perjumpaan Tahunan Bersama Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) - 7 April 2016 - Makmal Audio, Pusat Bahasa

 

Bengkel Latihan Industri (Penulisan Surat Temuduga, CV, Ketrampilan Diri dan Etika Profesional) - 8 April 2016 -

Makmal Bahasa dan Multimedia & Makmal Audio, Pusat Bahasa

 

Program Alam Ria Bahasa Asing - 23 April 2016 - Bukit Tadom, Banting

 

Festival Filem Mandarin (Malam Pembukaan) - 25 April 2016 - Dewan Bestari, UPNM

 

 

Aktiviti Kursus LEL2243 Bahasa Inggeris Dalam Konteks - 29 April 2016 - KLCC

 

Sesi Coffee, Crackers and Cheese bersama Pengarah Pusat - Februari-April 2016 - Bilik Kuliah, Bestari & Bilik Bincang Aras 2, UPNM

 

Aktiviti Kursus LLE1133 Hak dan Isu Kemanusiaan (Forum) - 5 Mei 2016 - Auditorium Mini, Perpustakaan Jeneral Tun Ibrahim, UPNM

 

 

Muzakarah ZB03 & Majlis Penyampaian Anugerah Dekan - 12 Mei 2016 - Dewan Bestari, UPNM

 

Aktiviti Kursus LSS2244 Menterjemah Bahasa dan Budaya: Perundingan dan Representasi - 13 Mei & 16 Mei 2016 - ITEX 2016 & Parlimen Malaysia (Dewan Rakyat)

 

Sesi Penggunaan Mendeley Untuk Pelajar Tahun 2 ZB03 - 27 Mei 2016 - Makmal Bahasa dan Multimedia, Pusat Bahasa

 

 

Ujian Exit Bahasa Inggeris Bagi Pelajar Tahun Akhir 2015/2016 - 28 Mei 2016 - Dewan Lestari 3 dan 4, UPNM

 

 

Jamuan Hari Raya Aidilfitri Pusat Bahasa - 25 Julai 2016 - Aras 2, Bangunan Bestari

 

 

Audit Fail Pengajaran dan Pembelajaran Pusat Bahasa - 25 Julai 2016 - Aras 2, Bangunan Bestari

 

 

Semakan Kurikulum Kursus Bahasa Inggeris - 4 Ogos 2016 - Auditorium Mini, Perpustakaan Jeneral Tun Ibrahim, UPNM

 

Syarahan Ilmiah Jowati Juhary, PhD - 16 Ogos 2016 - Dewan Bestari, UPNM

 

 

Taklimat Pusat Bahasa Untuk Pelajar Baharu UPNM - 6 September 2016 - Lestari 4, UPNM

 

Sesi Ramah Mesra 3 Kumpulan Pelajar ZB03 - 14 September 2016 - Aras 2, Bangunan Bestari

 

Forum Penulis Muda UPNM-DBP 2016 - 23 September 2016 - Dewan Theathrette, Bangunan Lestari

 

Bengkel Pemurnian Kurikulum PB - 2-3 November 2016 - Hotel Seri Malaysia, Bagan Lalang

 

 

Pameran Pusat Bahasa Sempena 1Dekad UPNM - 12-13 November 2016 - Foyer Bangunan Bestari, UPNM

 

Pertandingan Debat BM Kategori Staf Sempena Sambutan 1Dekad UPNM - 15 November 2016 - Dewan Bestari, UPNM

Johan - NADIMASA; Naib Johan - KESUPNA

 

 

Pertandingan Debat BM Kategori Pelajar Sempena Sambutan 1Dekad UPNM - 16 November 2016 - Dewan Bestari, UPNM

 Johan - FKJ; Naib Johan - FSTP

 

Program Pengukuhan Bahasa Inggeris 2016 - 19 November 2016 - Dewan Bestari, UPNM

 

Aktiviti Kursus LSS1124 Budaya dan Pembangunan - 25 November 2016 - Kuala Lumpur (4 muzium)

 

 

Aktiviti Kursus LSS2134 Kepelbagaian Bahasa: Variasi, Pilihan dan Perubahan - 26-27 November 2016 - Kampung Desa Murni, Temerloh, Pahang

 

Latihan Unit Bahasa Inggeris untuk Common European Framework Reference (CEFR) - 27-30 Disember 2016 - Pusat Marin, UPNM