1. Menawarkan Kursus-kursus Teras Universiti (Bahasa Inggeris dan Bahasa Asing) kepada semua pelajar UPNM

2. Menawarkan Program Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Bahasa dan Komunikasi Silang Budaya) (ZB03) kepada pelajar-pelajar yang memilih program ini

3. Memastikan penggunaan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Asing yang berkesan dalam kalangan staf serta pelajar UPNM