PB terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu Pentadbiran Pusat dan Jabatan Bahasa dan Budaya. PB juga mempunyai 20 Jawatankuasa yang ditubuhkan untuk menyokong misi dan visi Universiti dan Pusat. Jawatankuasa tersebut ialah Jawatankuasa Pembangunan dan Pengurusan Sumber Manusia; Jawatankuasa Pengurusan Risiko; Jawatankuasa Kurikulum dan Kualiti Akademik (sub Jawatankuasa ZB03; Kursus Bahasa Inggeris dan Kursus Bahasa Asing); Jawatankuasa Program Akademik Baharu (sub Jawatankuasa Program Media Baharu dan TESL); Jawatankuasa Persidangan; Jawatankuasa Penyelidikan dan Penerbitan; Jawatankuasa Penterjemahan dan Penyuntingan; Jawatankuasa ISO, Jawatankuasa Cuti Belajar/Sabatikal; Jawatankuasa Pembelajaran dan Pengajaran; Jawatankuasa Pembangunan Pelajar dan Alumni; Jawatankuasa Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan; Jawatankuasa Makmal dan Teknologi Maklumat; Jawatankuasa Siswazah; Jawatankuasa Kelab Staf, Sukan dan Rekreasi; Jawatankuasa STEM; Jawatankuasa Media dan Publisiti; Jawatankuasa Latihan Industri dan Kebolehpasaran Graduan; Jawatankuasa Penulisan Tesis Sarjana Muda; dan Jawatankuasa Program Sasterawan Negara. Ahli-ahli Jawatankuasa dilantik berdasarkan kepakaran individu di dalam PB. Di samping itu, PB juga mempunyai dua Jawatankuasa Khas iaitu Jawatankuasa Perkhidmatan Cemerlang dan Jawatankuasa Penilaian Soalan Peperiksaan yang mana ahlinya dilantik berdasarkan jawatan semasa yang dipegang dan kursus semasa yanag diajar.

Carta Organisasi JPG

  Megaslot288