Perbincangan ini telah bersetuju agar kedua-dua FPJB (Pusat Jaringan Akademik dan Antarabangsa serta Pusat Pengajian Siswazah) akan terlibat secara langsung dalm pengurusan pemasaran program pengajian bagi meningkatkan bilangan pelajar antarabangsa pada masa akan datang.


Tarikh : 13 Jun 2023

Tempat : Bilik Mesyuarat Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)