Tujuan sesi penilaian ini ada untuk menilai dan mengukur prestasi Fakulti/Pusat/ Jabatan/ Bahagian dalam UPNM berfokuskan keberhasilan, berorientasikan pelanggan dan dan berlandaskan aspirasi UPNM. Memperkasakan eleman transformasi dan inovasi sebagai budaya kecemerlangan UPNM. Memberi pengiktirafan secara formal kepada FPJB yang layak.


Tarikh: 15 Mac 2024

Tempat: Bilik Mesyuarat PPA