Pusat Pengajian Siswazah (PPS), UPNM

PPS bertanggungjawab dalam menguruskan semua aktiviti kajian yang telah dijalankan oleh staf akademik universiti dan dalam masa yang sama juga PPS juga menguruskan permohonan calon Sarjana dan Doktor Falsafah sama ada tempatan mahupun antarabangsa.

Pusat Pengajian Siswazah (PPS) dan Pusat Jaringan Akademik dan Antarabangsa (PJAA) akan terlibat secara langsung dalam pengurusan pemasaran program pengajian bagi meningkatkan bilangan pelajar antarabangsa pada masa akan datang.

Berikut merupakan Prospektus Lepasan Ijazah (Postgraduate), Academic Regulations of Graduate Studies (Programme by Coursework) Second Edition dan Academic Regulations of Graduate Studies (Programme by Research) Third Edition yang telah disediakan oleh Pusat Pengajian Siswazah (PPS).

  

 

Sumber: Pusat Pengajian Siswazah (PPS), Universiti Pertahanan Nasional Malaysia