Penyelidikan ini telah dijalankan di bawah Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FGSR) yang dianugerahkan oleh Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Penyelidikan ini penting untuk membantu industri pembinaan beralih kepada 4.0 dengan lancer dalam menyokong Aktiviti Pertumbuhan Ekonomi Utama (KEGA) ketiga iaitu 41R dan SDG sembilan bagi menyokong inovasi dalam industri pembinaan.


Tarikh: 17 Januari 2024

Tempat: The Everly Putrajaya