Pihak Sekretariat ASEAN (ASEC) sedang melaksanakan kajian kebolehlaksanaan skim biasiswa serantau berjenama ASEAN yang melibatkan seluruh negara anggota ASEAN. Perbincangan ini akan membincangkan jenis bentuk skim biasiswa sedia ada yang dirancang dan diuruskan oleh pihak Universiti Awam, khusus kepada mobilitI pelajar negara anggota ASEAN, cabaran semasa perancangan dan pengurusan skim biasiswa dengan institusi dan organisasi negara anggota ASEAN di pihsk Universiti Awam serta bentuk biasiswa serantau yang sesuai untuk keperluan semasa Universiti Awam bagi mengukuhkan Kerjasama dengan negara anggota ASEAN.


Tarikh: 21 Mac 2024

Tempat: Secara Dalam Talian (Webex)