Penyertaan ini dapat meningkatkan komitmen dan perkongsian strategik antara universiti-universiti Malaysia dan UK dalam menyokong kecemerlangan, keupayaan dan pengantarabangsaan dalm pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi serta mobiliti pelajar dan staf dan kebolehpasaran.


Tarikh: 1-6 Oktober 2023

Tempat: Wales, United Kingdom