Tujuan perbincangan ini adalah untuk berbincang berkenaan dengan proses pembayaran yuran pengajian bagi pelajar baharu pelajar antarabangsa daripada UAE serta dokumen-dokumen yang berkaitan bagi pengurusan kemasukan pengambilan pelajar baharu antarabangsa di UPNM.


Tarikh: 6 Mac 2024

Tempat: Secara Dalam Talian (Microsoft Teams)