Penglibatan daripada Dekan Fakulti Kejuruteraan (FKJ), Pengarah Pusat Pembangunan Akademik (PPA) serta Ketua Jabatan Kejuruteraan Aeronautik dan Penerbangan bagi membincangkan dengan lebih lanjut pelaksanaan Program 2u1i.


Tarikh: 1 November 2023

Tempat: BM JKEE, Tingkat 8, Bangunan Bestari