Perbincangan ini merumuskan tentang prosedur bagi memudahkan pensyarah antarabangsa memohon Employment Pass yang telah tinggal di Malaysia melebihi 10 tahun berkhidmat sama ada di UPNM mahupun luar UPNM dalm tempoh tersebut.


Tarikh: 6 Februari 2024

Tempat: Bilik Perbincangan Pusat Jaringan Akademik dan Antarabangsa (PJAA)