Membincangkan perkara yang berkaitan dengan jaringan akademik di UPNM termasuk penempatan Latihan Industri (LI) bagi pelajar-pelajar dan kolaborasi akademik untuk program Pengurusan Sumber Manusia.


Tarikh: 7 Februari 2024

Tempat: Pusat Jaringan Akademik dan Antarabangsa (PJAA)