Bagi membincangkan lebih terperinci berkenaan dengan perkara-perkara yang merangkumi dalam Memorandum of Agreement (MoA) di antara UPNM dan IATAC. Lawatan susulan akan diadakan dihadiri oleh barisan Pengurusan Tertinggi Akademik UPNM bagi tujuan Lawatan Rasmi dan Validasi di IATAC, Melaka pada pertengahan bulan Disember ini.


Tarikh: 30 November 2023

Tempat: IATAC, Melaka