Perbincangan ini bagi membincangkan mengenai geran IMaP dan kerjasama strategik yang boleh diterokai antara Destini dan UPNM.


Tarikh: 20 Mac 2024

Tempat: Bilik Mesyuarat UK, Tingkat 1, Destini Prima Sdn Bhd