Perbincangan ini membincangkan tentang objektif dan tujuan utama dalam kolaborasi antara UPNM dan IBAS khususnya dlam program mobiliti pelajar inbound serta outbound.


Tarikh: 19 Januari 2024

Tempat: Bilik Perbincangan Pusat Jaringan Akademik dan Antarabangsa (PJAA)